فروش 2 هکتار زمین صنعتی- کشاورزی در بهترین نقطه جاده آستارا-اردبیل

فروش 2 هکتار زمین صنعتی- کشاورزی در بهترین نقطه جاده آستارا-اردبیل

این زمین دارای سوله 350 متری و یک سوله 80 متری متصل به سوله اصلی ، دارای آب و برق سه فاز و چاه نیمه عمیق